AÇIK RIZA METNİ


ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA KULLANICI AÇIK RIZA METNİDİR.


Hizmetlerimizin iş arayan kayıtlı kullanıcıları “Aday”, çalışan arayan CVLAND Platform’una kayıtlı gerçek kişi işverenler ve tüzel kişi işverenlerin gerçek kişi temsilci kullanıcıları ise “İşveren” olarak, Aday ve İşveren beraberce “Kullanıcı” olarak adlandırılır. “Kurum” Kişisel Verileri İşleme Kurumu’nu, “Kanun” Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder. İşbu Sözleşme Aday ve İşveren için geçerlidir.


Burada vereceğiniz açık rıza yalnızca görüntü, ses, engellilik durumu ve detayları ile sağlık durumu detaylarına ilişkin olmayıp, profilinizde yer alan özel nitelikli kişisel verilerinizin tamamına ilişkindir.


KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, din, mezhep veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir.


Hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işlediğimize dair detaylı bilgilere Aydınlatma Metni’ndenulaşabilirsiniz.


HANGİ ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:


İşitsel, Görsel ve Yazılı Veri: Sistemimize yüklenmiş olan ses kaydı, görsel ve videolarda bulunan özel nitelikli kişisel veriler ile profilde yer alan yazılı veriler.


Sağlık verisi: Aday özgeçmişlerinde belirtilebilecek engellilik durumu, engel oranıve bu konularlailgil detaylar.


Bazı İşveren’ler, çoğunlukla kendi faaliyet alanları gereği, bazı özel nitelikli kişisel verileri isteyebilmektedir. Bu durumda Aday, sağlayacağı her türlü özel nitelikli kişisel verilerinin işlenme ve aktarılmasını, aktarılan verilerin İşveren tarafından kayıt altına alınabileceği ve bu verilerin CVLAND iradesi dışında İşveren tarafından başkaları ile paylaşılabileceği hususunu, CVLAND’in bu verilerin aktarımları ve/veya kullanımları ile ilgili herhangi bir müdahale imkanı ve/veya sorumluluğu bulunmadığını anlamış ve kabul etmiş sayılır. 


Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

CVLAND üzerindeki üyelik işleminizi tamamlayarak hem özel nitelikli verilerinizi hem de bu Açık Rıza Metni’nde belirtilmeyen ancak bizimle paylaşmayı kendiniz tercih ettiğiniz sair özel nitelikli kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlememiz için tarafımıza açık rıza vermektesiniz:


Hem Aday’ın iş arayışına hem de İşveren’lerin çalışan arayışına yardımcı olabilmek amacıyla profilinizde yer alan bilgi ve veriler Kullanıcı’larla paylaşılmaktadır.


Aday profilini AÇIK olarak işaretlemediğinde, Aday’ın profilinde yer alan bazı bilgi ve veriler, İşveren’lere yardımcı olmak ve istatistiksel tablolar oluşturmak amacı ile, Aday’ın kimlik bilgileri gizli tutulmak kaydı ile CVLAND tarafından kullanılmaya devam edilebilir.


Kullanıcılara ait bilgiler, gerektiği hallerde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımızla paylaşılabilir.


İstihdama yardımcı olma hizmetimizin sağlanması için yurt dışı merkezli işverenlerimiz olması durumunda ve destek aldığımız yurt dışında yerleşik ve veri sorumlusu/veri işleyen ilişkisi içerisinde olduğumuz servis sağlayıcılarımızın olması durumunda kişisel verileriniz bahsi geçen İşveren’ler ve servis sağlayıcılarla paylaşılabilir.


Aday’ın başvuru yaptığı İşveren’in grup şirketi olması halinde Aday’a ait bilgiler, bu şirketin bağlı olduğu ve aynı zamanda İşveren üyemiz olan diğer grup şirketleri ile paylaşılabilir.


Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.