ADAY AYDINLATMA METNİ

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA KULLANICI ADAY AYDINLATMA METNİDİR.

 

(İşbu metin CVLAND kullanıcısı Aday’lar (iş arayan gerçek kişiler) için geçerlidir.)

 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde Kurulu, 29 Ekim Mah. 10001 Sk. No: 40/A Menemen/İZMİR adresinde mukim, Menemen Ticaret Sicili Müdürlüğüne 4539 Sicil no.suyla, 0203032965600017 Mersis no.lu, 035203 Menemen Vergi Dairesinin 2030329656 vergi no.lu vergi mükellefi, (CVLAND) CB Project Reklam Prodüksiyon ve Danışmanlık Ltd. Şti. (“Şirket”, “Platform”, “Site” veya “Uygulama”) olarak (bundan sonra CVLAND olarak anılacaktır); veri sorumlusu sıfatıyla, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde, kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve 6698 no.lu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

 

• Kullanıcı olarak CVLAND sistemine yüklediğiniz görüntü ve seslerde yer alan içeriklerin tamamı sizin sorumluluğunuzdadır. Bu içerikler küfür, hakaret, şiddet, argo ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarında suç veya kabahat olarak tanımlanmış hiçbir eylem ya da eylemsizliği barındıramaz. Bu içeriklerde siyasi propaganda yapılamaz, cinsel içerik barındıramaz. Terör eylemlerinin bir parçası olabilecek görüntü ve seslere yer verilemez. İşbu hususları ihlal eden kullanıcı veya ziyaretçi mevcut ihlalin tüm hukuki ve cezai sonuçlarından sorumludur.

 

• CVLAND sitemine yükleyeceğiniz  videolarda kadraja girebilecek 3. şahısların, marka, logo, etiket, simge, kurum tabelası gibi ticari içerik, siyasi amaç ya da her türlü propoganda/reklam içeriği barındırabilecek her türlü materyalin Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasaları ve uluslararası hukuk çerçevesinde doğurabileceği tüm yasal sorumluluk ve yükümlülükler videoyu yükleyen kişiye aittir.

 

Aşağıda belirttiğimiz ve tarafımıza sağladığınız kişisel verilerinizin her koşulda; duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde edilen kişisel verilerinizin hukuki ilişkilerimiz kapsamında;

 

• İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,

 

• Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,

 

• Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

 

Bu Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan bilgiler ve bunların işlenmesi, Uygulama’da ve  Site’de online olarak işlem yaptığınız sürece geçerli olan işlemlerdir. Online işlem yapmanın dışında, örneğin özgeçmişinizi indirmenizin ardından yapacağınız paylaşımların, CVLAND kontrolü dışında olduğunu ve bu paylaşımlardan doğacak olan hususlarla ilgili tüm sorumluluğun tarafınıza ait olduğunu belirtmek isteriz.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ 

• Kimlik verisi: Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz ve yeriniz, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, milliyetiniz Tükiye Cumhuriyeti Kimlik Numaranız,

• İletişim verisi: E-posta adresiniz, adresiniz, cep telefon numaranız

• Özel nitelikli kişisel veri: Özgeçmişte yer vermeniz halinde dernek, vakıf, sendika, siyasi parti üyeliklerine ait bilgiler, dini veya felsefi görüşünüze, etnik kökeninize ve ırkınıza ait veya o konuda kanaat oluşturabilecek bilgiler, eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi, sağlığınıza ilişkin bilgiler,

• Eğitim verisi: Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, uzmanlık bilgisi, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, katıldığı seminer ve kurslar, bilgisayar bilgisi, sınav bilgisi

• İş deneyimi verisi: Toplam tecrübe, çalışma durumu ve unvanı, iş deneyimleri (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı)

• Görsel ve işitsel veri: Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses ve video kayıtları

• Web sitesi/Uygulama kullanım verileri: Üye olduğu tarih, yaptığı başvurular/başvuru seviyesi, siteye login olma sıklığı/zamanları, ios/android/mobil site/web site/uygulama kullanıcısı, güncelleme tarihi, çalışmayı tercih ettiği pozisyonlar, şehirler, engellenen firmalar, çalışma durumu (evet/hayır), aday sektör adı, son login tarihi, son mesaj tarihi, uygulama silindi (evet/hayır), son mesaj seviyesi, son mesaj pozisyonu, son mesaj sektörü, son mesaj attığı firma, son iş seviyesi, adayın cep telefonundan ilan numarasını arayıp aramadığı bilgisi, uygulamaların kullanılışı bilgisi (uygulama içerisinde yapılan her hareket ve seçim), IP, Device ID, kullandığı operatör bilgisi, cihaz bilgisi (versiyon-model)

• Diğer; Sürücü belgesi verileri, yetkinlikleri, hobisi, maaş beklentisi, askerlik durumu, ayakkabı numarası, giysi bedeni, boy, kilo, şehit yakını olma durumu, staj/stajyer durumu, referans bilgileri (referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, telefonu, e-postası) ve varsa özgeçmişinize eklediğiniz her türlü word, excel, sunum dosyaları, Profil ID, Login ID, IP adresi, log kayıtları, başvuru sürecini kendi altyapılarında yöneten işverenler için başvurunun gerçekleşmesi amacıyla ilgili işveren’in belirlemiş olduğu adrese yönlendirilirken işlemi yapan kullanıcının kullanıcı adı/email/yönlendirme yapılan gün bilgisi

Söz konusu verileriniz, istihdam aracılığı faaliyetimizin ifası dolayısıyla bağlı bulunduğumuz Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği ve sair yasal mevzuat gereği sisteme kullanıcı adı ve şifrenizle eriştiğiniz en son tarihten itibaren beş yıl sistemlerimizde saklanacaktır.

Sistemlerimizde özgeçmiş oluşturmanız esnasında size sorulan engellilik durumu bilgisi, sağlık verisi olması dolayısıyla özel nitelikli kişisel veridir. Söz konusu bilgi Şirket’in Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği’ne bağlı olması dolayısıyla, yönetmelik m. 4/1-u. 1. gereği sözü edilen özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yönelik olarak tarafınızdan talep edilmektedir. Söz konusu bilgiyi paylaşmayı tercih etmediğiniz durumda, engelli adayı pozisyonunda istihdam edilmeniz gerekiyorsa, işveren yeterli bilgiyi edinememiş olacağı için, CVLAND’in size sunduğu istihdam aracılığı hizmetini, kendi iradenizle sınırlandırmış bulunmaktasınız. Benzer şekilde, özgeçmiş oluşturmanız esnasında size sorulan cinsiyet sorusu, Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması konulu Genelge kapsamında tarafınıza iletilmektedir.

Burada belirtilenlerin dışında, özgeçmiş oluşturma esnasında manuel olarak doldurduğunuz alanlarda verdiğiniz kişisel verilerinizi de özgeçmişiniz içerisine kaydetmek suretiyle işlenmektedir. Bu kapsamda, KVKK izni vermeyi tercih etmediğiniz durumda, manuel olarak doldurulan alanlara kişisel bilgilerinizi girmemeniz önerilir.

İş arama faaliyetinizde size yardımcı olabilmek adına, kullanıcı hesabınıza dosya yükleme veya benzeri bir ifadeyle belirtilen bir özellik sunulması durumunda, bu özelliğin kullanılmasıyla yüklenen dosyalarda bulunan bilgiler de işlenmiş olmaktadır. Böyle bir özelliğin olması durumunda işlenmesini istemeyeceğiniz bilgilerini bu dosyalarda bulundurulmaması önerilir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

• Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki istihdam hizmeti sözleşmesinin ve Şirket’in meşru menfaati gereği sizden talep edilen kişisel verileriniz, sizin bize fiziksel ve/veya elektronik ortamda iletmeniz, Platform’larımıza bilgi, ses, görüntü ve video girişi yapmanız ve internet ortamına 3. kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle toplanmaktadır.

Şirket’in Platform’unu geliştirmeye ve daha efektif hale getirmeye yönelik meşru menfaati gereği Çerez Politikamız’da da detayları belirtildiği üzere Uygulama’mızda ve web sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verileriniz elektronik olarak toplanmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, size verdiğimiz istihdam hizmetine ilişkin bu Hizmet Sözleşmesi’nin ifası için aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

• İstihdam yaratmak ve işe alım sürecinize destek vermek

• Özgeçmişinizi güçlendirmek amacıyla, size fayda sağlayabilmesi için CVLAND ile ilgili bildirimleri ve yeni gelişmeleri haber vermek

• İşe alım sürecinizde size destek olabilecek bildirimlerin iletilmesini sağlamak

• Size iş bulmak, İşveren Kullanıcı’larımıza da doğru Aday’a ulaşabilmeleri amacıyla, paylaştığınız kişisel verilerinizden yararlanarak İşveren Kullanıcı ilanları ile eşleştirme yapmak

• Özgeçmişinizi, başvuru yaptığınız veya özgeçmişinizin bütün İşveren’lere görünebilmesi seçeneğini seçtiğiniz takdirde, talep eden İşveren Kullanıcı’ya aktarmak

• Verdiğimiz hizmetlere ilişkin bir şikâyet olduğu takdirde söz konusu şikâyeti sonuçlandırmak

• Talebiniz doğrultusunda veya sosyal medyada yer alan şikayetlerin olması halinde CVLAND hesabınızı incelemek

• Bütçe yönetimi ve raporlama yapmak

• Hizmet kalitemizi arttırmak ve hizmet kontrolü sağlamak

• Mobil uygulamalarımıza ve sitemize girişinizi kolaylaştırmak

• Mobil uygulamada yaşanan teknik sorunlarda müdahale edebilmek ve sorunun kaynağını anlayabilmek

• TOEFL (veya benzeri) sınav sonucunuzu bizimle paylaştığınız takdirde, sınav sonucunuzu özgeçmişinizde sertifikalı göstermek

• Size istihdam hizmetimizi sağlayabilmek adına özgeçmişinizde yer alan özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere özgeçmişinizde ekleri ile beraber yer alan kişisel verilerinizi Hizmet Sözleşmesi 3. bölümde belirtildiği üzere paylaşım tercihleriniz doğrultusunda, yurt içi ve/veya yurt dışı merkezli İşveren(ler)le paylaşmak

• Size istihdam hizmetimizi sağlayabilmek adına özgeçmişinizde yer alan özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere özgeçmişinizde ekleri ile beraber yer alan kişisel verilerinizi paylaşım tercihleriniz doğrultusunda yurt içi ve/veya yurt dışı merkezli üyemiz işverenlere, sistemimizde şirketleri altında açılan kullanıcı hesaplarına aktarılabilir. Ayrıca paylaşım tercihleriniz doğrultusunda, kişisel verileriniz, Uygulama ve Site’mizi ziyaret edenler tarafından görüntülenebilmektedir. Buna ek olarak paylaşma seçeneğinize göre özgeçmişinize erişen kişiler özgeçmişinizi kendi veri kayıt sistemlerine kaydedebilmektedir.

• Uygulama ve Site’de, yukarıdaki koşullarla paylaştığınız veriler İşveren Kullanıcı tarafından herhangi bir şekilde veri işlemeye tabii tutulduğunda üye İşveren Kullanıcı da veri sorumlusu haline gelmektedir. Şirket aracılığıyla söz konusu İşveren’in erişimine açılmış verileriniz ile ilgili İşveren’e talebiniz olması halinde, Şirket’imiz talebinizi ilgili tarafa iletecektir. Bunu yanında, Kullanıcı’nın CVLAND aracılığıyla elde ettiği verilerinizi kendi sistemlerine aktardığı durumlar için, aktarılan bilgilerinizle ilgili, talebin gerçekleştirilmesi veri sorumlusu sıfatıyla İşveren Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. İşveren Kullanıcı’nın Şirket ile olan sözleşmesi bittikten sonra, verilerinizi kullanmak istemesi durumunda, söz konusu İşveren sizinle iletişim kurup, ayrıca izninizi talep edebilir.

• Aynı şekilde İşveren Kullanıcı’ya aktarılan normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini ve/veya anonim hale getirilmesini isterseniz bu talebinizi Şirket’imize iletebilirsiniz. Biz talebinizi değerlendirirken, söz konusu İşveren Kullanıcı ile hizmet sözleşmemizin devam ediyor olması halinde İşveren Kullanıcı’ya da bu talebi iletiriz. Bunun yanı sıra, İşveren Kullanıcı ile hizmet sözleşmemizin sona ermiş olması durumunda bu konuda size dönüş sağlanacaktır. İşveren Kullanıcı ile sözleşme süresinin sona erdiği durumda, söz konusu İşveren, sistemlerimiz aracılığıyla elde ettiği bilgilerden kendi nezdinde kendisi sorumludur, bu bakımdan, İşveren sistemleri için ileteceğiniz taleplerinizi, size dönüşümüze istinaden doğrudan ilan sahibi Kullanıcı’ya iletmeniz gerekir. Şirket’in bu hususlarda sorumluluğu veya yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Size verdiğimiz hizmeti en iyi şekilde yerine getirebilmek için sürekli gelişmeye ve ilerlemeye özen gösterilmektedir. Bunun için kişisel verileriniz aşağıdaki şekilde işleyebilmektedir:

• Piyasa yorumlama, satış, pazarlama analizleri, yönetimsel analizler, finansman planlaması yapmak, uygulama ve site kullanımını yorumlamak

• Oluşturduğunuz profil doğrultusunda size uygun tanıtım, pazarlama ve promosyonları sizinle paylaşmak

• Size verdiğimiz hizmetin kalitesini arttırmak ve kalite kontrolünü sağlamak

• Başvuru yapmanıza yardımcı olmak adına toplu e-posta ve SMS göndermek

• Güncel ve Ar-Ge aşamasındaki uygulamalarımızın geliştirmek ve yönetimi sürecinde ürünü pazarlamak

• CVLAND’in tüm Platform’larına bilgilerinizle giriş yapabilmeniz

• Yalnız gerekli olduğunda, yurt içindeki ve yurt dışındaki İşveren Kullanıcı’lara destek vermek

• İşveren Kullanıcı’lar için hizmet satışını artırmak, pazarlama, müşteri memnuniyet analizinin yapılmasını sağlamak

Şirket’e başvurmanız halinde Şirket ile aranızda kurulacak Kullanıcı’ların hukuki ilişkisi çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle iş başvurunuzu değerlendirmek için aşağıdaki amaçlarla verilerinizi işleyebiliyoruz:

• Yeni eleman istihdam edilmesi, Aday’ları inceleme ve istihdam edilecek yeni Aday’ın tespit edilmesi

• Özgeçmişinize alınan notların, yöneticinin Aday’ı daha iyi anlayabilmesi ve tanıyabilmesi için yöneticiyle paylaşılması

• Pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi

• Son olarak, hukuka ve usule uygun savcılık talepleri ve mahkeme kararları gibi hukuki talepler aracılığıyla tarafımızdan kişisel verilerinizin paylaşılması istendiğinde ve tabi olduğumuz mevcut yasal düzenlemeler gereği kişisel verilerinizi paylaşma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Ayrıca kişisel verileriniz bizim de taraf olduğumuz bir uyuşmazlığa konu olduğu takdirde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için gerekli olan avukat, bilirkişi, mahkeme nezdinde ve kişilerle kişisel verilerinizi paylaşmamız gerekebilir. Bu hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Profilinizde belirttiğiniz referans kişi/kişilere ait kişisel veriler (ad, soyad, telefon, e-posta vb) için, söz konusu kişinin bilgilendirilmesi ve açık rızası(ları)nın alınması Kullanıcı sorumluluğunundadır. Sistemlerimizde profil ve özgeçmiş oluşturduğunuz ve/veya başka bir suretle referans kişisi vb gibi 3. kişilere ait bilgileri, tüzel kişiliklere ait ticari sırları ve/veya gizli bilgileri paylaştığınız esnada, söz konusu izinlerin sizin tarafınızda alındığını kabul etmektesiniz. CVLAND’e bu konuda yönlendirilecek herhangi bir idari ve/veya cezai yaptırıma karşı, CVLAND yasal haklarını saklı tutmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Size verdiğimiz hizmeti en iyi şekilde yerine getirebilmek için sürekli gelişmeye ve ilerlemeye özen gösterilmektedir. Bunun için kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilmektedir:

Yukarıdaki etkileşimler haricinde, kişisel verileriniz, Aday’ın profilinin görüntülendiği durumlarda, görüntüleyen kişi/kurumlar ile paylaşılmaktadır.

• Profilinizdeki verilerin paylaşımı, tercihleriniz doğrultusunda üçüncü taraflara aktarılmaktadır.

• Kampanyalarımızdan ve promosyonlarımızdan haberdar olmayı veya benzeri bir ifadeyi tercih etmeniz halinde size toplu e-posta gönderebilmek amacıyla iletişim bilgilerinizi içeren kişisel verilerinizi yurt içinde ve yurt dışında anlaşmalı olduğumuz ilgili hizmeti veren tedarikçilere aktarılmaktadır.

• Çerez Politikası çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz, size ve diğer üye ve müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için toplanan Uygulama ve Site içerisindeki kullanıcı hareketi verileri (nereye tıklandı, ne kadar kalındı vs. gibi), gibi analizler yapmak üzere veri sorumlusu/veri işleyen ilişkisi içerisinde olduğumuz taraflara aktarılmaktadır.

• Destek aldığımız alt işverenlerimiz olması durumunda, sistemlerimize kısıtlı haklar ile üye olmakta ve tercihiniz doğrultusunda, özgeçmişini tüm CVLAND üyesi firmaların görüntülemesini tercih etmiş olmanız durumunda, söz konusu alt İşveren’imiz, CVLAND adına veri işleyen taraf olduğu için verileriniz aktarabilmektedir.

• Google vb. gibi birlikte çalıştığımız firmalara, hizmet kalitesini arttırma, ürün geliştirme, iletişim tercihlerinize bağlı olarak iletişimde kalma, satış, pazarlama ve raporlama faaliyetleri için söz konusu tedarikçilerin sistemleri kullanabilmektedir.

• İşveren’lerin işe alım süreçlerini yürütmek için üçüncü kişi tedarikçilerle anlaşması halinde (İK firmaları, danışmanlar vb.), özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere özgeçmişinizde ekleri ile beraber yer alan kişisel verilerinizi kimlere görünmesini istediğiniz konusunda yaptığınız tercih doğrultusunda söz konusu tedarikçilere aktarılabiliyoruz.

• Başvuru yaptığınız şirketin, grup şirketi olması halinde, bu şirketin bağlı olduğu ve aynı zamanda işveren üyemiz olan diğer grup şirketleri ile paylaşabiliyoruz.

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

• Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,

• Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.

• Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK m. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirket’ten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu EK-1’de bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirket’te kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirket’te kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

(CVLAND) CB Project Reklam Prodüksiyon ve Danışmanlık Ltd. Şti.

İletişim Linki : cvland.net

Adres : 29 Ekim Mah. 10001 Sk. No: 40/A Menemen/İZMİR

E-Posta : info@cvland.net