HİZMET SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞME HAKKINDA

CVLAND kullanıcıları, “Üyeliği Tamamla” veya benzeri ifadeleri tıklayarak, kaydolarak, erişimde bulunarak veya hizmetlerimizi kullanarak, (CVLAND) CB Project Reklam Prodüksiyon ve Danışmanlık Ltd. Şti. (“Şirket”, “Platform”, “Site” veya “Uygulama”) ile hukuki olarak bağlayıcı bu Hizmet Sözleşmesi’ni (“Sözleşme”) akdetmiş olur.

CVLAND olarak (Şirket), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya ‘‘Kanun’’) uyarınca, ticari faaliyetlerimizi yerine getirirken herhangi bir şekilde temas ettiğimiz tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere,  kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya ve bu çerçevede KVKK’da yer alan gerekliliklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesine büyük önem vermekteyiz.

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası (“Politika”), kişisel verilerin şirketimiz tarafından toplanması, kullanılması, paylaşması ve saklanması süreçleri ve prensipleri hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. İşbu Politika’da, şirketimiz tarafından veri sahiplerine ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin esaslara KVKK’da yer alan düzenleme sırasına uygun olarak yer verilmiş olup, bu açıklamalar şirketimiz çalışanlarını, aktif ve potansiyel müşterilerimizi, ziyaretçilerimizi ve şirketimiz ile ilişki içinde bulunan diğer gerçek kişileri kapsamaktadır.

Bu şartları veya sizinle ilgili olan bölümlerini okumanızı tavsiye ederiz. Bunların kapsamı altında ilerlemeyi kabul etmektesiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili haklarınız, işlenmelere ve buna ilişkin istenen rızalarınıza dair bilgilendirilmeniz için Aydınlatma Metni’ne bakabilirsiniz. Hizmetlerimizi kullanımınız, ayrıca Çerez Politikası’na da tabidir.

CVLAND HAKKINDA
CVLAND, “İş Seni Bulacak” mottosuyla iş arayanlar ile işverenleri en hızlı ve güvenilir şekilde buluşturarak binlerce insanın her gün yeni iş fırsatları yakalamasını hedeflemektedir.

HİZMETLERİMİZ
İşbu Sözleşme, halihazırda CVLAND mobil uygulaması üzerinde yer alan platform (“Platform”) aracılığı ile verilen istihdama yönelik hizmetlerle, bu hizmetler için Platform içinde yapılan veri toplama ve Platform dışında yapılan araştırma ve pazarlama aktiviteleri de dahil olmak üzere bu Sözleşme altında sunulduğu ifade edilen diğer tüm hizmetler (“Hizmetler”) için geçerlidir. Hizmetlerimizin iş arayan kayıtlı kullanıcıları “Aday”, çalışan arayan ve CVLAND Platform’una kayıtlı gerçek kişi işverenler ve tüzel kişi işverenlerin gerçek kişi temsilci kullanıcıları ise “İşveren” olarak, Aday ve İşveren beraberce “Kullanıcı” olarak adlandırılır. “Kurum” Kişisel Verileri İşleme Kurumu’nu, “Kanun” Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder. İşbu Sözleşme Aday ve İşveren için geçerlidir.

PLATFORM KULLANIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER
1) CVLAND kullanıcıları, üyelik kapsamında verdikleri ve Platform’da paylaştıkları görüntülü ve sesli videoları da dahil olmak üzere tüm bilgilerden yararlanarak Şirket’in kendisi için bir hesap ve profil oluşturmasına peşinen izin vermektedir. Tüm bu bilgiler, ses, görüntü ve videolarda yer alan ifadelerin doğruluğu ile alakalı olarak ortaya çıkabilecek itilaflarda her türlü hukuki, cezai ve/veya idari sorumluluk bizzat CVLAND kullanıcılarına aittir.
2) Platform’da Aday ve İşveren tarafından yapılan bilgi girişleri ve veri paylaşımları ile ilgili olarak, bu paylaşımların içeriği ve doğruluğu ile ilgili olarak Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3-A) Adaylar, profillerine video ekleyebilirler. Bu video ve/veya adayın oluşturacağı diğer videolar, adayın profilinde yer alır. Aday profilini İŞ ARAMIYORUM (GİZLİ) olarak ayarlamadığı sürece, bu videolar işverenlerin yapacağı arama sonuçlarında gösterilir. Kullanıcıların oluşturdukları kayıtlar belli aralıklarla CVLAND ekipleri tarafından incelenmektedir. Şirket, Aday’ın ya da İşveren’in paylaştığı ya da paylaşmak üzere kaydettiği yazılı, sesli ve/veya görüntülü veri ya da verilerini uygun bulmadığı takdirde, herhangi bir bilgilendirme yapmadan yayınlamama ve/veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. CVLAND, video yükleme kurallarına uygun olarak kaydedilmemiş videolar üzerinde, içeriği etkilemeyecek şekilde (soyad söylenen kısmı kesmek, arka plan gürültüsünü azaltmak, ışık düzeltmesi yapmak …gibi) değişiklikler yapabilir. Şirket ayrıca, doğrulanmış profilleri belirtmek amacıyla Mavi Onay Rozeti kullanmaktadır. Paylaşılan içeriklerin uygunluğu ile ilgili bilgileri YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ başlığı altında inceleyebilirsiniz.
3-B) İşverenler, profillerine çeşitli görseller ve bilgiler ekleyebilirler. Şirket, işverenlerin yüklemiş olduğu bu görseller ya da girmiş olduğu bilgilerle ilgili uygunsuz bir içerik tespit etmesi halinde, işverene haber vermeksizin içerik üzerinde değişiklik / düzeltme yapma, içeriği ya da kullanıcı hesabını tamamen silme hakkına sahiptir.
4) Platformda yayınlanmış bir içerik ile ilgili şikayet olması durumunda, içerik CVLAND ekiplerince incelemeye alınır ve gerekli görülmesi durumunda yayından kaldırılabilir. İşbu içeriğin CVLAND’in kendisine, saygınlığına, ismine, tanınırlığına, Platform’a, haklarına ve kazanımlarına, CVLAND kullanıcılarının hak ve kazanımlarına karşı zarar doğurması halinde, Şirketin, işbu içeriği oluşturan Kullanıcı’ya karşı kullanılabilecek hukuki, cezai, icrai, idari, mali yasal diğer tüm hakları saklıdır.
5) Görüntü, ses ve iş arayan kullanıcının bilgilerini içeren verilerin paylaşımı, Aday’ın tercihleri doğrultusunda İŞ ARIYORUM (AÇIK / GÖRÜNÜR ya da aynı anlama gelen bir ibare ile belirtilebilir)  ya da GİZLİ olarak seçilebilir. Profil durumunun “İŞ ARIYORUM” olarak ayarlanması durumunda, kişisel veriler Kurum’un belirlediği çerçevede alenileştirilerek üçüncü taraflarla paylaşılır ve böylece İşveren’ler tarafından yapılan arama sonuçlarında görüntülenir. Aday, profilini  İŞ ARIYORUM olarak işaretlediği takdirde, tamamen kendi insiyatifiyle, profilinde yer alan kişisel verilerini ve/veya özel nitelikli kişisel verilerini internet ortamında kamuya açabileceğini, istediği zaman da bu özelliği kapatabileceğini, ancak açık kaldığı süreçte profilindeki bilgilerinin ve dolayısıyla normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin kamuya açık hale geleceğini ve kamuya bu yolla aktarılan kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel verilerle ilgili Şirket’in herhangi bir sorumluluğu, yükümlülüğü bulunmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hakların, işlenmelere ve buna ilişkin istenen rızalara dair bilgilendirme için Aydınlatma Metni’ne bakılabilir.
6) Aday, Profilini ve dolayısıyla normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin görüntülemesini ve/veya kaydedilmesini istemediği İşveren kullanıcıları sistem üzerinden engelleyebilir. (Bu özellik uygulamanın versiyonlarına göre farklılıklar gösterebilir.)
7) Aday, paylaşım tercihleri ile ilintili olarak Platform’da yayınlanan özgeçmişi ve dolayısıyla normal ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ile ilgili tüm sorumluluğun, CVLAND ile beraber Aday’ın özgeçmişini görüntüleyen ve/veya kaydeden, CVLAND üyesi olan ve Aday tarafından engellenmemiş İşveren’e geçtiğini, Şirket’in, Aday’ın paylaşım tercihleri ile ilintili olarak engellenmemiş İşveren’ler tarafından elde edilen bilgilerle ilgili İşveren’le müştereken sorumluluğu olduğunu, İşveren’lere, Aday’ın onayı ve bilgisi dahilinde iletilen bilgiler üzerinde, Şirket’in müdahale hakkı olmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
8) Aday’ın, profilini (Özgeçmişini) GİZLİ (İŞ ARAMIYORUM, OFFLINE…vb) yapması halinde CVLAND, Aday’a ait kişisel verileri, Özel İstihdam Bürosu sıfatıyla işlemeye devam edebilir, gerekli görmesi durumunda Aday ile iletişime geçebilir. Şirket ayrıca, sistem güncellemeleri ya da benzeri özel durumlarda, adayların profil durumunda (GİZLİ / GÖRÜNÜR) adayları SMS, PUSH BİLDİRİM veya E-POSTA ile bilgilendirmek koşuluyla değişiklik yapabilir.
9) Herhangi bir tarihte Aday, engellemediği İşveren’ler tarafından elde edilmiş ve/veya kaydedilmiş normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini ve/veya anonim hale getirilmesini isterse bu talebini Şirket’e veya direkt olarak söz konusu İşveren’e Kanun’un öngördüğü şartlara uygun biçimde iletebilir. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili haklar ve buna ilişkin istenen rızalara dair bilgilendirme için Aday Aydınlatma Metni’ne bakılabilir.
10) Aday, istediği bir zaman diliminde Platform’da yer alan bilgilerinde güncelleme yapabilir. Aday, bu güncellemeler gerçekleştiğinde, o tarihten sonra yapılacak arama sonuçlarında, İşveren’ler tarafından en son güncellemelerin görüleceğini peşinen kabul eder.
11) CVLAND üyesi İşveren’lerin Aday’a ait verileri, CVLAND üzerinden kendi sistemlerine aktarması, kaydetmesi, İşveren’in aktarılan veriler üzerinde işlem yapması ve/veya bunları üçüncü şahıs/kurumlarla paylaşması durumunda CVLAND’in, bu şekilde aktarılan veriler üzerinde kontrol ve müdahale olanağı ya da sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu durumda hukuki sorumluluk işlemi yapan İşveren’e aittir.
12) CVLAND, iş arayanlar ile işverenleri en hızlı ve güvenilir şekilde buluşturmayı hedefler. Aday ile İşveren, platform üzerindeki bilgileri kullanarak iletişime geçtikleri andan itibaren Aday ile İşveren arasında yapılan yazılı, sesli, görüntülü ya da yüz yüze görüşmelerin içeriğinden, bu görüşmelerde oluşabilecek ihtilaflardan CVLAND hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
13) Aday ve İşveren, CVLAND aracılığı ile gerçekleşen işe alımları Şirket’e bildirmekle mükelleftir. Bu konuya ilişkin detaylı bilgileri YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ başlığı altından inceleyebilirsiniz.
14) CVLAND, Kullanıcılar Platform’dan hesaplarını silmiş olsalar dahi, kullanıcıların bilgilerini saklayabilir.
15) CVLAND, kendi belirlemiş olduğu kriterlere uyan işverenlere MAVİ ONAY ROZETİ verebilir ve yine herhangi bir açıklama yapmadan bu rozeti iptal edebilir.
16) CVLAND, İşveren hesaplarını doğrulamak amacıyla, İşveren’den vergi levhası, imza sirküleri, nüfus cüzdanı, pasaport…gibi resmi belgeler talep edebilir ve bu belgeleri saklayabilir.
17) Platformda; tüm adayların ücretsiz faydalanabilmeleri için kişilik envanteri (testi) yer almaktadır. Bilimsel verilere dayanarak hazırlanmış olan bu test / testlerin sonuçları yalnızca bilgi amaçlıdır. Adaylar; test sonuçlarının personel aramalarında değerlendirilmek üzere yapay zeka tarafından kullanılmasını ve isteyen işverenler ile paylaşılacağını peşinen kabul ve beyan etmiş sayılırlar. cvland, istatistiksel veriler doğrultusunda, haber vermeksizin, test ya da testlerin sonuç değerlendirme algoritması üzerinde değişiklikler yapma hakkına sahiptir.
18) İşverenler, Platformda İŞ İLANLARI yayınlayabilir. İlanlar, CVLAND tarafından onaylandıktan sonra yayınlanır ve işveren tarafından belirtilen yayın süresi sonunda yayından kalkar. İş ilanlarında tarif edilen içeriğin doğruluğu, işverenlerin sorumluluğundadır.

ANLIK BİLDİRİMLER (PUSH BİLDİRİMLER) 
Anlık bildirim onayınızla beraber, size promosyonlu/promosyonsuz anlık bildirim veya uyarılar gönderebiliriz. Bu bildirimleri istediğiniz zaman mobil cihazınızdaki ayarları değiştirerek devre dışı bırakabilirsiniz.

UYGULAMA İÇİ SATIN ALMA
cvland iş arayan adaylardan hiçbir şekilde herhangi bir ödeme talep etmez. Yalnızca işveren hesapları, uygulama içi satın alma yöntemiyle aldıkları kredileri kullanabilir ve bu krediler ile iş arayan adaylar arasında arama yaparak, uygun gördükleri adayların bilgilerini görüntüleyebilir ya da görüşme istekleri gönderebilirler. Böyle bir satın alma işlemi gerçekleştirirseniz, kredi kartınız ya da diğer ödeme bilgileriniz üçüncü taraf hizmet sağlayıcı  (ör: Google Play, Apple Store…) tarafından toplanacak ve işlenecektir, ancak bize asla iletilmez. Uygulamamızdan herhangi birşey satın alırsanız, bunu bizden değil uygulama mağazalarından satın almış olursunuz. Mağazaların bilgilerinizi nasıl ve ne şekilde işlediğini kontrol etmek kullanıcı yükümlülüğündedir.

DİĞER ÖDEME YÖNTEMLERİ
cvland, uygulama içi satın alma işlemi ile ilgili problem yaşayan işverenler için kredi kartı ile ödeme seçeneği sunar ve hizmet sağlayıcı olarak Iyzico Ödeme Ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. ile çalışır. cvland hiçbir şekilde kredi kartı bilgilerinizi talep etmez, almaz ve saklamaz. Iyzico altyapısı kullanılarak gerçekleştirilen tüm ödeme işlemlerinde Iyzico Ödeme Ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’nin ödeme ve servis protokolleri geçerlidir. Bu yöntem kullanılarak gerçekleştirilen ödemelerde, ödeme yapan İŞVEREN’in satın almış olduğu kredilerinin hesabına yüklenebilmesi için, cvland mobil uygulamasına üye olduğu e-posta adresi üzerinden, ödeme dekontu ile beraber info@cvland.net adresine bir bilgilendirme yazısı göndermesi gereklidir. Satın alınan krediler ile ilgili oluşabilecek iptal ve iade taleplerini değerlendirmek cvland’in insiyatifindedir. 

KULLANICILARLA İLETİŞİM
Şirket’in CVLAND kullanıcıları tarafından Platform’a kayıt esnasında belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen iletişim adresleri üzerinden kullanıcıya iletişim, yeni ürünlerle, sistem geliştirmeleri ile ilgili bildirim ve diğer amaçlarla ulaşma, SMS, E-İleti…vs. gönderme hakkı bulunmaktadır. CVLAND kullanıcıları işbu Sözleşme’yi kabul etmekle aksine bir bildirimi olmadığı müddetçe Şirket’in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ
Aşağıda yer alan yükümlülüklerin CVLAND Kullanıcı’ları tarafından ihlali halinde Şirket, üçüncü kişiler nezdinde olanlar dahil, herhangi bir zarara uğradığında, bu zararı CVLAND Kullanıcı’larına rücu edebilir veya zararın karşılanması için hukuki işlem ve eylemlerde bulunabilir, gerektiğinde CVLAND Kullanıcı’larını bilgilendirmek kaydıyla hesabı askıya alabilir veya kapatabilir. Şirket, verilen bilgilerin hukuka uygunluğunu ve yükümlülüklerle uyumunu, ifade özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlükleri ve kamu yararı gibi hukuka uygunluk sebeplerini de dikkate alarak değerlendirmektedir.
1) CVLAND sistemine yüklediğiniz görüntü, video ve seslerde yer alan içeriklerin tamamı Kullanıcı’ların sorumluluğundadır. Bu içerikler küfür, hakaret, şiddet, argo ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarında suç, kabahat veya haksız fiil olarak tanımlanmış hiçbir eylem ya da eylemsizliği barındıramaz. Bu içeriklerde siyasi propaganda yapılamaz ve bu içerikler cinsel içerik barındıramaz. Terör eylemlerinin bir parçası olabilecek görüntü ve seslere yer verilemez. İşbu hususları ihlal eden Kullanıcı veya ziyaretçi mevcut ihlalin tüm hukuki ve cezai sonuçlarından sorumludur.
2) Üçüncü kişilerin marka ve telif hakkı gibi fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikte içeriklere yer verilemez. CVLAND sitemine yükleyeceğiniz video, görüntü veya seslerde; kadraja ya da ses kaydına girebilecek 3. şahısların, marka, logo, etiket, simge, kurum tabelası gibi ticari içerik, siyasi amaç ya da her türlü propoganda/reklam içeriği barındırabilecek her türlü materyalin Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasaları ve uluslararası hukuk çerçevesinde doğurabileceği tüm yasal sorumluluk ve yükümlülükler videoyu, görüntüyü ve sesi yükleyen kişiye aittir.
3) Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği ve ilgili mevzuat gereğince CVLAND aracılığı ile gerçekleşen işe alımların, Şirket tarafından yetkili kurum ve kuruluşlara bildirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple bir işe alım gerçekleşmesi durumunda, işe alınan ADAY ve işe alımı gerçekleştiren gerçek/tüzel kişi İŞVEREN’in sistem üzerinden bu işe alımı ivedilikle platform üzerinden CVLAND’e bildirmesi gerekmektedir. Gerçekleşen bir işe alım durumunu CVLAND’e ivedilikle bildirmeyen CVLAND ilişkili gerçek/tüzel kişi İşveren’ler ya da Aday’lar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasaları gereği işbu husustan kaynaklanacak her türlü cezai/hukuki/idari/icrai/mali sorumluluğu ve de cezai şartı üstlendiğini ve bu husus İşveren’in ve/veya Aday’ın hatası/imtinası/ihmali/kusuru/haksız eyleminden kaynaklanacağından bu konuda CVLAND’in hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4) Platforma CVLAND kullanıcıları tarafından girilen bütün veriler doğru ve güncel olmalıdır.
5) Şirket tarafından talep edildiği takdirde kullanıcılar, girmiş oldukları verilerin doğruluğunu onaylamakla mükelleftir.
6) CVLAND herhangi bir bildirim yapmaksızın yazılımda değişiklik ve güncellemeler yapabilir. Yazılımın güncel ve en son sürümünü kullanmak, gerektiğinde ilgili kısımlarda bilgi güncellemeleri yapmak  Kullanıcı’ların sorumluluğundadır
7) İşveren, Aday’ın verilerini ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşmayacağını, bu verileri amacı dışında kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
8) İşveren, geçmişte CVLAND aracılığı ile kendi sistemine kaydettiği bir Aday ile, Aday’ın profili Platform’da aktif halde değil iken Aday ile iletişime geçmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9) CVLAND kullanıcı hesabı yalnızca CVLAND Kullanıcı’sına aittir. Bu nedenle Kullanıcı’lar;
-Güçlü ve güvenilir bir şifre seçmeyi,
-Şifreyi güvende ve gizli tutmayı,
-Hesabını başkaları ile paylaşmamayı,
-Yasalara ve İşbu Sözleşme’ye uymayı kabul etmektedir.
Bütün makul önlemler alınmasına rağmen hesabın ilgisiz kişilerce ele geçirilmesi veya CVLAND Kullanıcı’larının elinde olmayan sistemsel sebepler dışında hesap ile ilgili yapılan her türlü eylemden CVLAND kullanıcıları sorumludur.
10) CVLAND Kullanıcı’ları, Platform’da herhangi bir kişiye ait bilgileri kullanarak taklit hesap açamaz.
11) CVLAND Kullanıcı’larının, Aday’ın özgeçmişi de dahil olmak üzere Platform’da girdiği bilgiler, yanıltıcı/yanlış/hileli/aldatıcı, eski işverenleri dahil herhangi bir üçüncü kişiyi kötüleyici, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini ihlal edebilecek veya haksız rekabete yol açan beyanlar içeremez.
12) CVLAND Kullanıcı’ları, Platform’da (ve Aday’ın özgeçmişinde), gerekmedikçe ve amacına uygun olmadıkça, ilgisiz üçüncü kişilerin, başta özel nitelikli kişisel veriler olmak üzere, kişisel verilerine yer veremez, herhangi bir tüzel veya gerçek kişi ile arasındaki gizliliğe dair anlaşmaları ihlal edemez.
13) CVLAND Kullanıcı’ları, aldatma, şaşırtma, haksız kazanç elde etme veya sair sebeplerle farklı hesaplar açamaz, hesabını satışa koyamaz ve bir başka kişiye o kişinin veya başka bir üçüncü kişinin yararına kullandıramaz. Bu faaliyetleri gerçekleştiren tüzel ve/veya gerçek kişiler, CVLAND bilişim sisteminin işleyişini engellemiş ve PLATFORMU KÖTÜYE KULLANMIŞ sayılır. ŞİRKET, bu kullanıcıların hesaplarını bilgi vermeksizin SİLME ve haklarında cezai işlem başlatma hakkına sahiptir.
14) Referans olarak gösterilen kişilerin verilerinin ilgili referans kişisinin bilgi ve rızasına uygun olarak paylaşılması ve referans sahibinin aksi yöndeki tüm talep ve iddialarının sorumluluğu CVLAND kullanıcılarına aittir.

YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından ve CVLAND Platform ve Şirket’iyle ilgili olmak üzere doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
(CVLAND) CB Project Reklam Prodüksiyon ve Danışmanlık Ltd. Şti.
Mersis No: 0203032965600017
İletişim Linki: cvland.net
Posta Adresi: Adres: 29 Ekim Mah. 10001 Sk. No: 40/A Menemen/İZMİR