İŞVEREN AYDINLATMA METNİ

 

GERÇEK KİŞİ İŞVEREN MÜŞTERİ – TÜZEL KİŞİ İŞVEREN MÜŞTERİNİN GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİ AYDINLATMA METNİDİR.

 

(İşbu metin CVLAND kullanıcısı İşveren’ler (gerçek kişi işveren ve tüzel kişi işverenin gerçek kişi temsilcisi) için geçerlidir.)

 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde Kurulu, 29 Ekim Mah. 10001 Sk. No: 40/A Menemen/İZMİR adresinde mukim, Menemen Ticaret Sicili Müdürlüğüne 4539 Sicil no.suyla, 0203032965600017 mersis no.lu, 035203 Menemen Vergi Dairesinin 2030329656 vergi no.lu vergi mükellefi, (CVLAND) CB Project Reklam Prodüksiyon ve Danışmanlık Ltd. Şti. (“Şirket”, “Platform”, “Site” veya “Uygulama”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, veri sorumlusu sıfatıyla, duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin;

• Ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde,

• İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,

• Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’ da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Belirtmek isteriz ki, Şirket’iniz bünyesinde,  Hizmet Sözleşmesi’ne konu hizmetin kullanılması amacıyla, CVLAND sistemlerinde profil oluşturmuş yetkilileriniz, Şirket’iniz adına söz konusu sistemin kullanılması açısından gerekli yetkiye, sizin yaptığınız sistem tanımlaması dahilinde sahip olacaktır. Bahsi geçen yetkilinin bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen fakat bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, ilgili yasal mevzuatta belirtilenleri ihlal etmesi halinde, sorumluluk Şirket’inize ait olacaktır.

• CVLAND aracılığı ile işe alınan kişilerin yetkili kurum ve kuruluşlara bildirilmesi gerektiğinden, CVLAND aracılığıyla işe alınan kişilerin CVLAND’e kayıtlı kullanıcı gerçek/tüzel kişi işverenlerce ivedilikle CVLAND’e bildirilmesi gerekmektedir. İşe alınan kişilerin bildirimini CVLAND’e ivedillikle bildirmeyen CVLAND ilişkili gerçek/tüzel kişi işverenler Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasaları gereği işbu husustan kaynaklanacak her türlü cezai/hukuki/idari/icrai/mali sorumluluğu ve de cezai şartı üstlendiğini ve bu husus işverenin hatası/imtinası/ihmali/kusuru/haksız eyleminden kaynaklanacağından bu konuda CVLAND’in hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Gerçek kişi işveren müşteri veya tüzel kişi işveren müşterinin gerçek kişi temsilcisi olarak tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik verisi : Adı, soyadı, TCKN, doğum tarihi, medeni durumu, nüfus cüzdanı sureti

İletişim verisi : Telefon numarası, e-posta adresi, işyeri adresi

Çalışma verisi : Çalıştığı şirket, departmanı, çalışma şekli, mesleği, unvanı, imza sirküleri

Görsel ve işitsel veri : Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses, video ve görüntü kayıtları

Websitesi/Uygulama

kullanım verileri : Kullanıcının site içi aktiviteleri

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

• Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, şirketinizle ve/veya sizinle aramızdaki istihdam platformu sağlama ve istihdam yönetimi hizmetine ilişkin sözleşmenin ifası ve Şirket’in meşru menfaati gereği sizden ve/veya şirketinizi temsilen diğer temsilcilerden/çalışanlardan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin tarafınızdan ve/veya şirketinizin diğer temsilcilerinin/çalışanları tarafından bize fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi, platformlarımıza bilgi girişi yapmanız ve internet ortamına 3. kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle toplanmaktadır.

• Şirket’in platformunu geliştirmeye ve daha efektif hale getirmeye yönelik meşru menfaati gereği Çerez Politikamızda da detayları belirtildiği üzere web sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi elektronik olarak topluyoruz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan amaç ve sebeplerle işlenebilir. Kişisel verileriniz, faaliyet alanımız ve meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla muhafaza edilecektir. Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, size verdiğimiz hizmet dahilinde istihdam platformu sağlama ve istihdam yönetimi hizmetlerine ilişkin olan Hizmet Sözleşme’mizin ifası için aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

• Hizmet Sözleşmesi kapsamında İşveren Kullanıcı’ya destek verme ve İşveren Kullanıcı ile iletişime geçilmesi

• Sözleşme oluşturulması

• Teklif gönderilmesi

• İşveren Kullanıcı’ların talebi halinde sözleşmesinin, verilerinin ve haklarının kontrolü ve müşterinin bilgilendirmesi

• Faturanın (E-fatura, E-arşiv, kâğıt fatura) mükellefe gönderiminin sağlanması

• Cari kart açılışı yapılması, mükellefiyet sorgulaması yapılması

• İşveren Kullanıcı’ların kaydının açılması, kullanıcı adı oluşturulması, güncellenmesi, pasif hale getirilmesi

• Faturalandırma ve ödeme sürecinin yönetimi ve kontrolü

• Bütçe yönetimi ve raporlama yapılması


Size verdiğimiz hizmeti en iyi şekilde yerine getirebilmek için sürekli gelişmeye ve ilerlemeye özen gösteriyoruz. Bunun için kişisel verileriniz aşağıdaki şekilde işlenebilmektedir;

• İşveren Kullanıcı şikayetlerinde Kullanıcı’nın haklı/haksız ayrımının yapılması, Kullanıcı memnuniyetinin arttırılması, Kullanıcı ihtiyacının anlaşılması ve Kullanıcı ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması

• Kalite kontrolünün yapılması ve hizmet kalitesinin artırılması

• İşveren Kullanıcı çalışanının CVLAND Uygulama ve web Site’sinin kullanma eğitiminin sağlanması

• Sözleşme süresi dolan İşveren Kullanıcı ile yeni bir sözleşme kurulabilmesinin sağlanması

• İşveren Kullanıcı memnuniyeti analizi yapılması

• Memnuniyet analizi ürününün kullanılabilirliğini sağlama ve İşveren Kullanıcı çalışanının ilgili İşveren Kullanıcı’ya yönelik memnuniyet analizinin yapılması

• Eski İşveren Kullanıcı yetkilileri ile iletişime geçerek Şirket ile çalışmaktan vazgeçme sebebini araştırılması

• Online satış, satış ve tele-satış yapılması durumunda ve bunu sağlayabilmek için İşveren Kullanıcı ile iletişime geçilmesi

• Toplu elektronik ileti yönetiminin sağlanması

• Piyasa yorumlama, satış, pazarlama analizleri, yönetimsel analizler, finansman planlaması yapılması

• Site kullanımının yorumlanması

• İşveren Kullanıcı veri tabanının sağlıklı çalışması

• Araştırma ve geliştirme çalışmalarının sürdürülmesinin sağlanması

• Mevcut ve Ar-Ge aşamasındaki uygulamalarımızın geliştirilmesi ve yönetimi sürecinde ürünün pazarlanması

• Şirket içerisinde kullanılan yazılımların iç ve dış kaynak kullanılarak geliştirilmesi

• Şirket’in, Kullanıcı memnuniyetini arttırmak amacıyla iyileştirdiği ve yeni geliştirdiği ürünler için, İşveren yetkililerinin haberdar edilmesi

• Şirket’in meşru menfaati dolayısıyla, iş birliği içerisinde olduğu iş ortaklarının, üye işveren/yetkilileri için geliştirdiği avantajlı ürünlerden, Şirket yetkililerinin haberdar edilmesi.

KİŞİSEL VERİLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Aşağıdaki durumlarda kişisel verilerinizi yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşabilmekteyiz;

• Kişisel verileriniz, size verdiğimiz istihdam platformu sağlama ve istihdam yönetimi hizmetlerine ilişkin olan Hizmet Sözleşme’mizin ifası için CVLAND üzerinden iş başvurusu yapmak isteyen Aday’lar tarafından bu amaçla işlenebilmektedir.

Size verdiğimiz hizmeti en iyi şekilde yerine getirebilmek için sürekli gelişmeye ve ilerlemeye özen gösteriyoruz. Bunun için kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

• Sizi gelişmelerden, promosyonlardan ve yeniliklerden haberdar etmek amacıyla toplu e-posta, SMS göndermek için yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişi firmalarla çalışmamış durumunda, yalnız bu amaç için gerekli kişisel verileriniz bu firmalarla paylaşılabilir.

• İstihdam için ilan verebilmek, kendimizi daha geniş kitlelere tanıtabilmek amacı ile platform içi hareketleriniz Çerez Politikası çerçevesinde izlenebilmekte ve yalnız gerekli olan (telefon, e-mail gibi) iletişim bilgileriniz yurt içinde ve yurt dışında bu faaliyetler için altyapı desteği aldığımız üçüncü kişiler olması durumunda bu üçüncü kişilerle paylaşabilmektedir.

• Sizin hizmetlerimizden memnun kalıp kalmadığınızı anlamak, sizi ve diğer müşterilerimizi nasıl daha memnun edeceğimizi keşfedebilmek amacıyla müşteri memnuniyeti analizi yapan yurt dışı ve/veya yurt içi merkezli firmalarla çalışmamız durumunda gerekli kişisel verileriniz aktarılabilir.

• Bütçe yönetimi, cari kart açılışı, faturalama gibi muhasebe ve finansa ilişkin işlemlerin denetlenmesi ve raporlanması amacı ile bu amaca ulaşmak için gerekli olan kişisel verileriniz, bağlı olduğumuz firmalara ve denetim firmalarına aktarabilir.

• Muhasebeye ilişkin ve finansal işlemlerin yönetimi için kullanılan ilgili programa gerekli olduğu takdirde işleme amacına uygun kişisel verileriniz işlenebilir. Bu verileriniz ise söz konusu uygulamanın kendi veri kayıt ortamına kaydedilebilmektedir.

• Kişisel verilerinizi içeren kayıtların saklama süresi boyunca tutulabilmesini sağlamak amacıyla bir arşiv firmasıyla anlaşılması durumunda ilgili kayıtları bu hizmeti veren üçüncü kişi arşiv firmalarına gönderilebilir.

• Ayrıca savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılabilir.


HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili

• Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,

• Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek hakkına sahipsiniz. Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

• Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

• Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu EK-1’de bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirket’te kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirket’te kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

(CVLAND) CB Project Reklam Prodüksiyon ve Danışmanlık Ltd. Şti.

İletişim Linki : cvland.net

Adres : 29 Ekim Mah. 10001 Sk. No: 40/A Menemen/İZMİR

E-Posta : info@cvland.net