6 Faktörlü Kişilik Testi

Doğruluğu bilimsel yöntemlerle kanıtlanmış 6 faktörlü kişilik testi ile sizi siz yapan özelliklerinizi ve başarıya ulaşmak için geliştirmeniz gereken yönlerinizi keşfedin.

Kısa Altı Faktörlü Kişilik Envanteri, de Vries (2013) tarafından HEXACO kişilik envanteri maddeleri kullanılarak test kısaltma işlemleri ile geliştirilmiş, Tatar (2023) tarafından da Türkçe’ye çevirisi yapılmış ve psikometrik özellikleri incelenmiştir.

Psikolojinin kişilik alanındaki çalışmaları, 2000’li yılların başında Beş Faktör Kişilik Modeli ya da Büyük Beş Kişilik Modeli olarak bilinen kişilik kuramının eksik bir yönü olarak Dürüstlük-Alçak Gönüllülük adı verilen yeni bir faktörü kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini ve yine bu kişilik modelinde yer alan Uyumluluk ile Duygusal Denge faktörlerinin de içeriklerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini göstermiştir.

Bu doğrultuda psikolojik sözcük temelli yaklaşım kullanılarak ve kişilik alanındaki çalışma bulgularına dayanarak, Dürüstlük-Alçak Gönüllülük, Duygusallık, Dışadönüklük, Uyumluluk, Sorumluluk ve Deneyime Açıklık’tan oluşan altı geniş kişilik alanını tanımlayan Altı Faktörlü (HEXACO) Kişilik Modeli ortaya konulmuştur.

Altı Faktörlü Kişilik Modeli’nin birbirinden ampirik olarak ayırt edilebilen altı faktörünün, hem yeni eklenen altıncı faktörü hem altı faktörü oluşturan bileşenleri hem de Beş Faktör Kişilik Modeli’nin faktör yapısının yeniden düzenlenmiş olması nedeniyle psikolojik olgu ve davranışlarla ilişkili kriterlerin açıklanmasına yönelik performansı Beş Faktör Kişilik Modeli faktörlerinden daha iyi görünmektedir.

Kişilik Testine Katılın Size En Uygun İş Tekliflerini Değerlendirmeye Hemen Başlayın!

cvland’in Ücretsiz Mobil Uygulamasını Şimdi Yükleyin!

Altı Faktörlü Kişilik Modeli Faktör Yapısı

Dürüstlük-Alçak Gönüllülük faktörü, dürüst, samimi, alçak gönüllü, adil, sadık, gösterişçi, iki yüzlü, açgözlü, olup olmamayı tanımlar ve kendine değer verme, kurallara uyma, zenginlik ve lükse düşkünlük, sosyal statüye, maddi kazanca önem verme, kişisel fayda sağlamak için başka insanları manipüle etme ve onlarla iyi geçinmeye çalışma düzeyini gösterir.

Duygusallık faktörü, duyarlı, duygulu, kırılgan, hassas, cesur, dayanıklı, bağımsız, kendinden emin, istikrarlı olup olmamayı tanımlar ve büyük yaşam olayları karşısında kaygı, stres yaşama, fiziksel zarar görme olasılığı karşısında risk alma, başkalarıyla duygusal ya da duygu durumu konusunda paylaşma, diğer insanlarla duygusal bağ kurma, ikili ilişkilerde duygusal destek alma ihtiyaç düzeyini gösterir.

 Dışadönüklük faktörü, dışadönük, canlı, girişken, neşeli, sessiz, utangaç, olup olmamayı tanımlar ve öz güvenli olma, sosyal ilgi odağı olmaya isteklilik, sosyal faaliyetlere katılma, liderlik eğilimi gösterme, sosyal ilişkilerde kendine güvenme, sosyal etkileşimlerden zevk alma, topluluk karşısında konuşurken rahat olma düzeyini gösterir.

Uyumluluk faktörü, hoşgörülü, nazik, sabırlı, yumuşak huylu, aksi, inatçı, sinirli olup olmayı tanımlar ve kişilerin kendine zarar verenlere karşı kin besleme ya da affetme, başkalarının eksikliklerini görme ya da başkalarını yargılamaktan kaçınma, kendi görüşlerini ısrarlı biçimde savunma, çatışmadan kaçınma, öfke kontrol, uzlaşmacı olma, başkalarıyla işbirliği yapma düzeyini gösterir.

Sorumluluk faktörü, disiplinli, planlı, programlı, dikkatli, titiz, özensiz, ihmalkar, dalgın, sorumsuz olup olmayı tanımlar ve kişilerin fiziksel çevrelerini düzenli, kararlarını dikkatli, zor görev ve hedefleri ısrarlı, zamanlarını programlı, işlerini planlı, sorumluluklarını tam ve doğru yapma düzeyini gösterir.

Deneyime Açıklık faktörü, yaratıcı, yenilikçi, sorgulayıcı, entelektüel, geleneksel, sığ olup olmayı tanımlar ve kişilerin yaratıcı arayış gösterme, sanat eserinden etkilenme, entelektüel merak duyma, hayal gücünü sınırsız kullanma, güzelliklerin farkına varma, fikirlerini özgürce ifade etme, alışılmadık olana hoşgörü gösterme, bilgiye merak duyma düzeyini gösterir.

Kaynaklar

Ashton, M. C., & Lee, K. (2007). Empirical, theoretical, and practical advantages of the HEXACO model of personality structure. Personality and Social Psychology Review, 11(2), 150–166.

Ashton, M. C., & Lee, K. (2008). The prediction of honesty–humility-related criteria by the HEXACO and Five-Factor Models of personality. Journal of Research in Personality, 42(5), 1216–1228.

Ashton, M. C., Lee, K., Perugini, M., Szarota, P., de Vries, R. E., Di Blas, L., Boies, K., & De Raad, B. (2004). A Six-Factor Structure of Personality-Descriptive Adjectives: Solutions From Psycholexical Studies in Seven Languages. Journal of Personality and Social Psychology, 86(2), 356–366.

de Vries, R. E. (2013). The 24-item brief HEXACO inventory (BHI). Journal of Research in Personality, 47(6), 871-880.

Lee, K., & Ashton, M. C. (2004). Psychometric properties of the HEXACO personality inventory. Multivariate Behavioral Research, 39(2), 329–358.

Lee, K., & Ashton, M. C. (2006). Further assessment of the HEXACO Personality Inventory: Two new facet scales and an observer report form. Psychological Assessment, 18(2), 182–191.

Tatar, A. (2018). Gözden geçirilmiş uzun ve kısa form Altı Faktörlü Kişilik Envanteri (HEXACO-PI-R) Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 19(Ek 1), 5-13.

Tatar, A. (2021). Uzun form Beş Faktör Kişilik Envanteri ve gözden geçirilmiş uzun Form Altı Faktörlü Kişilik Envanteri faktör yapılarının karşılaştırması. Humanistic Perspective, 3(3), 610-625.

Tatar, A. (2023, yayınlanmamış çalışma). Kısa Altı Faktörlü Kişilik Envanteri-24’ün Türkçe’ye çevrilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi.

Tatar, A., Saltukoğlu, G., Özdemir, H., Bekiroğlu, B., Çelikbaş, B., & Çamkerten, S. (2019). İş performansı ve iş doyumunun yordayıcıları olarak Altı Faktörlü Kişilik Modeli (HEXACO) yapıları. İş’te Davranış Dergisi, 4(2), 68-77.

Thielmann, I., Akrami, N., Babarovic, T., Belloch, A., Bergh, R., Chirumbolo, A., ColoviC, P., de Vries, R.E., Dostál, D., Egorova, M., Gnisci, A., Heydasch, T., Hilbig, B. E., Hsu, K., Izdebski, P., Leone, L., Marcus, B., Mededovic, J., Nagy, J., Parshikova, O., Perugini, M., Petrovic, B., Romero, E., Sergi, I., Shin, K., Smederevac, S., Šverko, I., Szarota, P., Szirmák, Z., Tatar, A., Wakabayashi, A., Wasti, S. A., Záškodná, T., Zettler, I., Ashton, M. C., & Lee, K. (2020). The HEXACO-100 across 16 languages: a large-scale test of measurement invariance. Journal of Personality Assessment, 102(5), 714-726.